1g Satellite Socket

CH244W
1g Satellite Socket
!
 <<